Advies NZa over passende en digitale zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een advies uitgebracht aan de minister voor Medische Zorg over passende en digitale zorg. De rode draad is dat overheid, zorgvragers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk aan de slag moeten met de bekostiging van zorg. Bijvoorbeeld door te werken met gedifferentieerde bekostiging op maat.

De NZa stelt dat zorg op dit moment niet altijd ‘passend’ is, en dat er veel kansen liggen voor digitale zorg. Zeker nu digitale zorg door de Coronacrisis in een stroomversnelling is geraakt. De bekostiging van zorg moet initiatieven voor meer passende en / of digitale zorg ondersteunen. Het systeem kent nu vooral prikkels die sturen op productie, maar niet op zorg die bijdraagt aan de ervaren kwaliteit van leven en onvoldoende aan de ervaren kwaliteit van zorg. 

Om dit systeem om te buigen, stelt de NZa voor om gedifferentieerde bekostiging op maat te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door te kijken naar de verschillen tussen continue zorg, zoals de zorg voor chronische ziektes, en electieve en acute zorg. Het gaat om fundamentele veranderingen, die binnen het huidige stelsel kunnen worden opgepakt.

Nieuwsgierig? Lees het rapport Stimuleren van passende zorg en digitale zorg